SHELLSOL D60 ( nový název KOHLENWASSERSTOFF D60 )Charakteristika:

SHELLSOL D60   - nově KOHLENWASSERSTOFF D60 ,

je uhlovodíkové rozpouštědlo tvořené směsí alifatických uhlovodíků (C10-C12).
Neobsahuje aromatické a chlorované sloučeniny, těžké kovy a proto je šetrnější k pracovnímu i životnímu prostředí.

Upozornění: Informace týkající se manipulace, skladování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu produktu.

SHELLSOL D60 zaručuje:
 • výbornou rozpouštěcí schopnost
 • nízký zápach
 • šetrnost k pracovnímu a životnímu prostředí


Použití:
SHELLSOL D60 je uhlovodíkové rozpouštědlo určené pro nejrůznější odvětví, kde je využita jeho rozpouštěcí schopnost a nízký zápach. Používá se zejména v následujících aplikacích: nátěry ve stavebnictví, ochranné nátěry dřeva, čištění kovů, odvoskování aut, potišťování textilu, bytová chemie, prostředky pro domácnost (vosky, leštící prostředky), kosmetika, tmely, lepidla a další.

Typické vlastnosti:
Hustota při 15°C kg/m3 781
Obsah organických rozpouštědel % hm. 100
Obsah celkového organického uhlíku % hm. 85
Obsah netěkavých látek % obj. 0
Kinematická viskozita při 25 °C mm2/s 1,57
Rozsah bodu varu °C 187-211
Bod vzplanutí °C 66
Bod tuhnutí °C - 55
Tepelná vodivost W/m/°C 0,14
Index lomu při 20 °C 1,432
Přilnavost k povrchu při 20 °C mN/m 26
Obsah aromátů, max. hm% 0,02
Obsah síry mg/kg < 1


Pozn.: Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.

Informace a objednávky OLEJE A MAZIVA SHELL:

- kontaktujte vedoucího prodeje pana VACHOUŠKA tel.: 602 653 411  Oldtimer – Youngtimer

image oldtimer
 1. Schweißen,Reparatur oder Restaurierung der Karosserie
 2. Anfertigung von Reparaturblechen
 3. Entrosten, chemische Bearbeitung, Unterbodenschutz
 4. Sandstrahlen von Einzelteilen oder der gesamten Karosserie
 5. Lackierung
 6. Reparaturen an Motoren und zum Teil auch an Getrieben (Lager,Kupplung,Abdichten)
 7. Bremsanlage sowie komplette Fahrzeugtechnik
 8. TÜV Vorbereitung
 9. Teilrestauration/ Komplettrestauration
 10. Ersatzteilbeschaffung
 11. Vermittlung von Sattlerarbeiten

  mehr Infos ...
Pewag Autocentrum s.r.o. Plzeň   |    Created by Roman Miskovcik , Pilsen - Czech Republic