SHELLSOL T

Charakteristika:

SHELLSOL T je uhlovodíkové rozpouštědlo tvořené směsí isoparafinických uhlovodíků. Neobsahuje polycyklické aromáty, chlorované sloučeniny ani těžké kovy, a proto je šetrnější k pracovnímu i životnímu prostředí.
Upozornění: Informace týkající se manipulace, skladování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu produktu.

SHELLSOL T zaručuje:

- výbornou rozpouštěcí schopnost
- nízký zápach
- šetrnost k pracovnímu a životnímu prostředí


Použití:

SHELLSOL T je uhlovodíkové rozpouštědlo určené pro nejrůznější odvětví, kde je využita jeho rozpouštěcí schopnost a nízký zápach. Používá se zejména v následujících aplikacích: povrchové nátěry, tiskové barvy, průmyslové a textilní čistící prostředky, prostředky pro domácnost (čistící prostředky, vosky, leštící prostředky), kosmetika a další.

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C kg/m3 761
Obsah organických rozpouštědel % hm. 100
Obsah celkového organického uhlíku % hm. 85
Obsah netěkavých látek % obj. 0
Barva +30
Kinematická viskozita při 25 °C mm2/s 1,85
Rozsah bodu varu °C 187-213
Bod vzplanutí °C 60
Bod tuhnutí °C <-30
Elektrická vodivost pS/m < 0,15
Přilnavost k povrchu při 20 °C mN/m 23,5
Obsah aromátů hm% 0,01
Obsah síry mg/kg < 0,5
Obsah vody % < 0,005
Molekulová hmotnost g/mol 172


Pozn.: Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.Informace a objednávky OLEJE A MAZIVA SHELL:

- kontaktujte vedoucího prodeje pana VACHOUŠKA tel.: 602 653 411

  Oldtimer – Youngtimer

image oldtimer
 1. Schweißen,Reparatur oder Restaurierung der Karosserie
 2. Anfertigung von Reparaturblechen
 3. Entrosten, chemische Bearbeitung, Unterbodenschutz
 4. Sandstrahlen von Einzelteilen oder der gesamten Karosserie
 5. Lackierung
 6. Reparaturen an Motoren und zum Teil auch an Getrieben (Lager,Kupplung,Abdichten)
 7. Bremsanlage sowie komplette Fahrzeugtechnik
 8. TÜV Vorbereitung
 9. Teilrestauration/ Komplettrestauration
 10. Ersatzteilbeschaffung
 11. Vermittlung von Sattlerarbeiten

  mehr Infos ...
Pewag Autocentrum s.r.o. Plzeň   |    Created by Roman Miskovcik , Pilsen - Czech Republic