SHELLSOL Cleaner D7

Charakteristika:

SHELLSOL Cleaner D7 je čistící prostředek na bázi alifatických uhlovodíků (C13-C17) a vybraných aditiv. Neobsahuje aromatické a chlorované sloučeniny, emulgátory, a proto je šetrnější k pracovnímu i životnímu prostředí. Díky velmi nízkému tlaku par vzniká pouze malé množství emisí. SHELLSOL Cleaner D7 je kompatibilní se všemi kovy, jejich slitinami, sklem a keramikou. Na většinu plastů a elastomerů nepůsobí negativně.

Upozornění: Informace týkající se manipulace, skladování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu produktu.

SHELLSOL Cleaner D7 zaručuje:

- dokonalou čistotu
- protikorozní ochranu
- dobrou snášenlivost s kovy, plasty a elastomery
- šetrnost k pracovnímu a životnímu prostředí


Použití:

SHELLSOL Cleaner D7 je čistící prostředek určený pro nejnáročnější průmyslové aplikace, kde je vyžadována vyšší teplota (max. 85 °C). Efektivně odstraňuje zbytky mazacích olejů, plastická maziva, saze, rez, dehet, vosky, laky, lepidla a barviva. Při vyšších teplotách jej lze použít pro odstranění zaschlých a krakových zbytků např. z bloku motoru a dalších součástí před údržbou. SHELLSOL Cleaner D7 je vhodný jako náhrada za 1,1,1-trichloretan a další chlorovaná rozpouštědla.

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C kg/m3 800
Obsah organických rozpouštědel % hm. >99,5
Obsah celkového organického uhlíku % hm. 85,4
Obsah netěkavých látek % obj. <0,5
Kinematická viskozita při 25°C mm2s-1 2,8
Bod vzplanutí °C 99
Tepelná vodivost při 20 °C W/m.K 0,14
Elektrické průrazné napětí kV/cm 200
Index lomu při 20 °C 1,446
Přilnavost k povrchu při 20 °C mN/m 27
Čistící schopnost % > 99


Pozn.: Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.Informace a objednávky OLEJE A MAZIVA SHELL:

- kontaktujte vedoucího prodeje pana VACHOUŠKA tel.: 602 653 411

  Oldtimer – Youngtimer

image oldtimer
 1. Schweißen,Reparatur oder Restaurierung der Karosserie
 2. Anfertigung von Reparaturblechen
 3. Entrosten, chemische Bearbeitung, Unterbodenschutz
 4. Sandstrahlen von Einzelteilen oder der gesamten Karosserie
 5. Lackierung
 6. Reparaturen an Motoren und zum Teil auch an Getrieben (Lager,Kupplung,Abdichten)
 7. Bremsanlage sowie komplette Fahrzeugtechnik
 8. TÜV Vorbereitung
 9. Teilrestauration/ Komplettrestauration
 10. Ersatzteilbeschaffung
 11. Vermittlung von Sattlerarbeiten

  mehr Infos ...
Pewag Autocentrum s.r.o. Plzeň   |    Created by Roman Miskovcik , Pilsen - Czech Republic